asist. Luka Trček, mag. inž. grad.

asist. Luka Trček, mag. inž. grad.

Samostojni strokovni delavec VII/2 (administrativni)

Predmeti