asist. Luka Trček, mag. inž. grad.

asist. Luka Trček, mag. inž. grad.

Raziskovalec (administrativni)

  • organizacijska enota: Prometno tehniški inštitut
  • telefon: +386 1 4768 566
  • email: luka.trcek@fgg.uni-lj.si
  • kabinet: 302 Jamova 2 – kabinet

Predmeti