asist. mag. Peter Golob, univ. dipl. inž. geod.

asist. mag. Peter Golob, univ. dipl. inž. geod.

Asistent - Asistent (pedagoški)

  • organizacijska enota: Oddelek za geodezijo
  • telefon: +386 1 47 68 561
  • email: peter.golob@fgg.uni-lj.si

Predmeti