asist. mag. Peter Golob, univ. dipl. inž. geod.

asist. mag. Peter Golob, univ. dipl. inž. geod.

Asistent z univezitetno izobrazbo (pedagoški)

Predmeti