Na podlagi ukrepov in priporočil Rektorja Univerze v Ljubljani (UL), usklajenih s strokovno skupino UL, posredovanih vsem članicam UL, na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani od 16. marca 2020 do preklica (najmanj do 13.4.2020) veljajo naslednji ukrepi:

  • Vse oblike neposrednega pedagoškega dela so odpovedane – predavanja, seminarji in vse oblike vaj ter terensko delo se ne izvedejo, temveč se v največji možni meri nadomestijo z individualnim študijem in s študijem na daljavo.
  • Učitelji in asistenti preko spletnega referata in spletne učilnice posredujejo svojim študentom bolj podrobna navodila glede snovi, ki jo morajo v tem času samostojno preštudirati. Govorilne ure za študente se izvedejo po elektronski poti.
  • Nujni zagovori zaključnih del in nujne predstavitve doktorskih tem pred komisijo za spremljanje doktorskega študenta se izvedejo brez občinstva, ostale pa prestavijo.
  • Uradnih ur v Študijskem referatu ni, morebitne nujne informacije se posredujejo po elektronski poti.
  • V knjižnici UL FGG bo zaprt čitalniški del, omogočena pa bo izposoja knjižničnega gradiva.
  • Aktivnosti pri športni vzgoji so skladno z navodili Centra za obštudijske dejavnosti (COD) odpovedane do preklica. Prav tako so za isto obdobje odpovedane športne aktivnosti, ki jih organizira UL FGG samo za svoje študente.

Za zaposlene na UL FGG veljajo enaka pravila kot doslej, skladna z zadnjimi objavljenimi navodili (npr. prisotnost na delovnem mestu, bolniška odsotnost, samoizolacija), ni službenih poti na ogrožena območja, odsvetovana so zasebna (turistična) potovanja na ogrožena območja.

Ukrepi se bodo prilagajali vsakokratnim epidemiološkim razmeram v Sloveniji.

OBVESTILO – ukrepi zaradi koronavirusa COVID-19