Sklep rektorja UL o podaljšanju ukrepov v zvezi s koronavirusom

Glede na aktualne razmere v zvezi s koronavirusom COVID-19 in na predlog Skupine za koordinacijo COVID-19 na Univerzi v Ljubljani, ki temelji na mnenjih epidemiologov in infektologov, je rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič sprejel naslednji sklep.

Do vključno 30. 4. 2020 oziroma do preklica tega sklepa se podaljša veljavnost vseh ukrepov o prekinitvi izvajanja vseh oblik neposrednega pedagoškega dela in omejitvi osebnih stikov pri vseh aktivnostih na Univerzi v Ljubljani in uporabi drugih oblik pedagoških aktivnosti in ostale komunikacije, skladno s sklepi kolegija dekanov z dne 12. 3. 2020. Sklep stopi v veljavo takoj in velja do preklica, najmanj pa do vključno 30. 4. 2020.

Povezava do sklepa: https://www.uni-lj.si/mma/7_4_2020pdf/2020040714082237/

Povezava do obvestila na spletni strani UL: https://www.uni-lj.si/v_ospredju/2020040714124264/


Na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani veljajo najmanj do 30. 4. 2020 naslednji ukrepi:

  • Vse oblike neposrednega pedagoškega dela so odpovedane – predavanja, seminarji in vse oblike vaj ter terensko delo se ne izvedejo, temveč se v največji možni meri nadomestijo z individualnim študijem in s študijem na daljavo.
  • Učitelji in asistenti preko spletnega referata in spletne učilnice posredujejo svojim študentom bolj podrobna navodila glede snovi, ki jo morajo v tem času samostojno preštudirati. Govorilne ure za študente se izvedejo po elektronski poti.
  • Nujni zagovori zaključnih del in nujne predstavitve doktorskih tem pred komisijo za spremljanje doktorskega študenta se izvedejo brez občinstva, ostale pa prestavijo.
  • Uradnih ur v Študijskem referatu ni, morebitne nujne informacije se posredujejo po elektronski poti.
  • V knjižnici UL FGG bo zaprt čitalniški del, omogočena pa bo izposoja knjižničnega gradiva.
  • Aktivnosti pri športni vzgoji so skladno z navodili Centra za obštudijske dejavnosti (COD) odpovedane do preklica. Prav tako so za isto obdobje odpovedane športne aktivnosti, ki jih organizira UL FGG samo za svoje študente.

Za zaposlene na UL FGG veljajo enaka pravila kot doslej, skladna z zadnjimi objavljenimi navodili (npr. prisotnost na delovnem mestu, bolniška odsotnost, samoizolacija), ni službenih poti na ogrožena območja, odsvetovana so zasebna (turistična) potovanja na ogrožena območja.

Ukrepi se bodo prilagajali vsakokratnim epidemiološkim razmeram v Sloveniji.

OBVESTILO – ukrepi zaradi koronavirusa COVID-19