Komisija za Prešernove nagrade študentom Univerze v Ljubljani je na seji dne 26.11.2014 odločila, da za odlično opravljeno raziskovalno delo prejme Prešernovo nagrado tudi študent Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani
Uroš Rozman, ki je pod mentorstvom doc. dr. Alme Zavodnik Lamovšek pripravil raziskovalno nalogo z naslovom
»Prostorska umestitev Dravske kolesarske poti med Dravogradom in Središčem ob Dravi«.
Rektor UL prof. dr. Ivan Svetlik bo Prešernove nagrade nagrajencem podelil 3.12.2014 ob 11. uri.
Kandidatu in mentorici čestitamo za izjemen uspeh.

Skip to content