UL FGG je konec januarja razpisala javni študentski natečaj za ureditev okolice stavb na Jamovi in Groharjevi cesti. Natečaj je potekal od 6. 2. 2019 do 13. 5. 2019. Z razpisanim natečajem smo želeli študente spodbuditi k razmišljanju o tem, kako bi uredili okolico stavb UL FGG na omenjeni lokaciji z namenom omogočiti parkiranje večjega števila koles, urediti polnilno mesto za električna kolesa in avtomobile ob hkratni ohranitvi obstoječih zelenih površin. Predmet natečaja je bil poleg tega tudi celostna zasnova in oblikovanje okolice stavb UL FGG na Jamovi in Groharjevi cesti. Na razpis smo dobili 5 popolnih in pravočasno oddanih natečajnih rešitev. Razstava prispelih del bo potekala od 5. do 14. 6. 2019 v prvem nadstropju UL FGG, Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana.

13. 6. 2019 ob 14.00 bomo svečano razglasili najboljše rešitve in dobitnike nagrad po izboru natečajne komisije in po izboru zaposlenih na UL FGG.

Vabljeni, da si ogledate razstavo in se udeležite razglasitve rezultatov!

Natečajna komisija