Naslov: Vpliv hidrometeroloških in vegetacijskih razmer na dinamiko spiranja nitratnega dušika

Mentor: doc. dr. Simon Rusjan Javni zagovor doktorske disertacije bo v petek,  12. 11. 2021 ob 14. uri v svečani dvoran.