171. doktorski seminar

Spoštovani, V okviru 171. doktorskega seminarja Grajeno okolje bo imel(-a) mag. Robert Močnik, UL FGG predstavitev teme doktorske disertacije z naslovom: Temperaturni vpliv na armiranobetonske stebre v precizni geodetski izmeri. Predstavitev bo v petek, 15. 5. 2020,...