173. doktorski seminar

Spoštovani, V okviru 173. doktorskega seminarja Grajeno okolje bo imel(-a) Rok Gašparič, UL FGG predstavitev teme doktorske disertacije z naslovom: Taksonomija, paleoekologija in paleobiogeografija fosilnih rakov deseteronožcev Slovenije in sosednjih pokrajin....