172. doktorski seminar

Spoštovani, V okviru 172. doktorskega seminarja Grajeno okolje bo imel(-a) Marina Tavra, master of science, UL FGG predstavitev teme doktorske disertacije z naslovom: Ocena kakovosti prostovoljnih geografskih informacij za upravljanje nesreč v okviru pomorske...