Kamniška jama po 40 letih ponovno izmerjena

Kamniška jama po 40 letih ponovno izmerjena

Leta 2018 je minilo 40 let od odkritja Kamniške jame, najzanimivejše in najmogočnejše jame visokogorskega krasa na kamniškem koncu. Ob tem jubileju se je porodila ideja o ponovni, bolj natančni izmeri jame. Oddelek za geodezijo Fakultete za gradbeništvo in geodezijo...

Zagovor doktorske disertacije TINE ŽIVEC

Naslov: Karakterizacija inženirsko-geoloških lastnosti fliša z uporabo terestričnega laserskega skeniranja in bližnjeslikovne fotogrametrije Mentor: izr. prof. dr. Timotej Verbovšek Somentorica: doc. dr. Mojca Kosmatin Fras Javni zagovor doktorske disertacije bo v...
Ocenjevanje ogroženosti plazovitega območja Koroške Bele

Ocenjevanje ogroženosti plazovitega območja Koroške Bele

Naselje Koroška Bela v občini Jesenice leži na vršaju združenih potokov Bela in Čikla, ki izvirata visoko pod melišči na grebenu Karavank (pobočja Belščice). Po grapah obeh potokov je v geološki zgodovini v obliki drobirskih tokov v dolino prineslo večje količine...
Evropska mreža EUnet4DBP in GeoBIM

Evropska mreža EUnet4DBP in GeoBIM

EUnet4DBP (angl. European Network for Digital Building Permits) je mreža raziskovalcev in drugih deležnikov s področja geografskih informacijskih sistemov (GIS) in informacijskega modeliranja gradnje (BIM), katere cilj je pripraviti strategijo in z izmenjavo dobrih...