Sklep rektorja o ukrepih COVID-19 (z dne 14. maja)

Sklep rektorja o ukrepih COVID-19 (z dne 14. maja)

Glede na aktualne razmere v zvezi s koronavirusom COVID-19 in sprejete sklepe Vlade RS, je rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič, sprejel naslednji S K L E P Sprejmejo se naslednja priporočila: Izvajanje študijskih programov se v študijskem letu 2019/20...