Bojan Stegenšek 1949 – 2021

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo sporoča, da je umrl naš dolgoletni sodelavec v pokoju Bojan Stegenšek, inž. geod., tehniški sodelavec na Katedri za geodezijo   Ob njegovi smrti svojcem in njegovim bližnjim izrekamo iskreno...

Ponovna uporaba lesa v konstrukcijske namene

Zaradi izzivov, ki jih prinašajo podnebne spremembe in omejenost naravnih virov, je tudi v gradbeništvu smiselna uporaba obnovljivih materialov in načrtovanje objektov na način, ki med gradnjo, uporabo in po preteku njihove življenjske dobe ne obremenjuje okolja....