Zahvala bivšega dekana UL FGG prof. dr. Matjaža Mikoša

Spoštovane študentke in študentje, drage sodelavke in cenjeni sodelavci. Danes sem podpisal primopredajni zapisnik z novo dekanjo UL FGG, red. prof. dr. Violeto Bokan Bosiljkov, in s tem tudi formalno zaključil svoj mandat dekana za obdobje 2017-2021. Novi dekanji...

Izšla je nova številka revije Študentski most – maj 2021

Celotna uredniška ekipa revije Študentski most je vesela, da se je v vaših rokah znašla prva letošnja izdaja v fizični obliki. Vsi upamo, da bodo tudi vse prihodnje izdaje takšne. Tokrat smo za vas pripravili pestro izbiro člankov, s katerimi detajlno obravnavamo...

Ponovno visoka uvrstitev UL FGG na akademski lestvici GRAS 2021

Na najnovejši lestvici Global Ranking of Academic Subjects za leto 2021 se je UL FGG za področje gradbeništva (Civil Engineering) ponovno uvrstila visoko in sicer na 201. do 300. mesto med svetovnimi univerzami. Lestvica sicer razvršča 4000 univerz na 54 predmetnih...

Prosto delovno mesto: mladi raziskovalec

Odprto je mesto mladega raziskovalca s področja numeričnega modeliranja, z začetkom okoli 1. 10. 2021. Pogoji: končan študij II. stopnje (magisterij) do konca septembra 2021 povprečna ocena študija vsaj 8 zanimanje za modeliranje obnašanja konstrukcij in materialov Če...