Zbiranje kandidatur za Prešernovo nagrado 2020/2021

V septembru se ponovno začenja postopek izbire najboljših študentskih del za Prešernovo nagrado za študijsko leto 2020/2021. Rok za oddajo del v dekanat UL FGG je 10. 9. 2021. Skladno z 2. členom Pravilnika se za nagrade lahko potegujejo dela študentov, predložena v...

Predavanja in demonstracije v okviru evropskega projekta THREAD

UL FGG sodeluje v evropskem projektu THREAD, ki omogoča mladim inženirjem in matematikom poglobljeno znanstveno raziskovalno delo na področju razvoja naprednejših konstitucijskih zakonov, modelov stika in računskih metod za statično in dinamično nelinearno analizo...