Vsem, ki so zaslužni, da revija Gradbenik nepretrgoma izhaja že 25 let, bi želela ob tem pomembnem jubileju iskreno čestitati. Najlepša hvala tudi za komplet vezanih letnikov revije od leta 1997 naprej.

Strokovno revijo Gradbenik prebiramo tako učitelji kot študenti UL FGG. V njej študenti najdejo informacije o novih gradbenih proizvodih na slovenskem trgu, detajlih izvedbe stavbnih sklopov, o gradbenih podjetjih, aktualnih projektih in še veliko več. Revija, ki je našim študentom na voljo v knjižnici, je pomemben vir informacij pri izdelavi seminarskih nalog v okviru različnih strokovnih predmetov in zaključnih del.

Prof. dr. Violeta Bokan Bosiljkov

Dekanja UL FGG

V Ljubljani, 15. 11. 2021


Revijo Gradbenik hranimo v knjižnici Fakultete za gradbeništvo in geodezijo vse od začetka njenega izhajanja, to je od leta 1997. Naše študente seznanimo z njo še predno se dejansko odločijo za študij gradbeništva, saj jo predstavimo na informativnih dnevih in tehniških dnevih naše fakultete. Začetnikom študija operativno gradbeništvo jo priporočamo za podporo pri študiju. Revija Gradbenik je poljudno-strokovna revija in jih pritegne s svojo slikovitostjo in bogato grafično opremo. Bralci v njej najdejo praktične rešitve in postopke za obvladovanje izzivov v gradbeniški stroki. Donirani v zvezke vezani izvodi za vseh 25 let izhajanja pomenijo obogatitev naše knjižnice, kot arhivski izvodi bodo zagotavljali ohranjanje kulturne dediščine s področij gradbeništva na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo UL. Za prijazno gesto uredništva se lepo zahvaljujemo.

Doc. dr. Teja Koler Povh, vodja knjižnice na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo UL.