V študijskem letu 2018/2019 vas Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo UL vabi k vpisu na štiri magistrstrske študijske programe druge stopnje:

Predstavitvena brošura 2. stopnja na UL FGG

Vse informacije o študijskih programih 2. stopnje na UL FGG lahko najdete v naši predstavitveni brošuri.

Namesto klasičnega informativnega dne se bomo letos osebno pogovorili in svetovali vsakemu zainteresiranemu za vpis v naše študijske programe.

Prodekan za izobraževalno področje:
doc. dr. Samo Drobne
samo.drobne@fgg.uni-lj.si

Prodekanja za študentske zadeve:
doc. dr. Simona Savšek
simona.savsek@fgg.uni-lj.si

Gradbeništvo

Predstojnik oddelka:
prof. dr. Goran Turk
goran.turk@fgg.uni-lj.si

Namestnik predstojnika:
prof. dr. Vlatko Bosiljkov
vlatko.bosiljkov@fgg.uni-lj.si

Stavbarstvo

Predstojnik oddelka:
prof. dr. Goran Turk

goran.turk@fgg.uni-lj.si

Koordinator študija:
doc. dr. Mitja Košir
mitja.kosir@fgg.uni-lj.si

Geodezija in geoinformatika

Predstojnik oddelka:
prof. dr. Bojan Stopar
bojan.stopar@fgg.uni-lj.si

Namestnik predstojnika:
doc. dr. Miran Kuhar
miran.kuhar@fgg.uni-lj.si

Vodarstvo in okoljsko inženirstvo

Predstojnik oddelka:
prof. dr. Matjaž Četina
matjaz.cetina@fgg.uni-lj.si

Namestnica predstojnika:
doc. dr. Nataša Atanasova
natasa.atanasova@fgg.uni-lj.si

Prostorsko načrtovanje

Predstojnik oddelka:
prof. dr. Bojan Stopar
bojan.stopar@fgg.uni-lj.si

Koordinator študija:
doc. dr. Alma Zavodnik Lamovšek
alma.zavodnik-lamovsek@fgg.uni-lj.si

Za splošne infomacije o študijih in vpisu:

Veselimo se pogovora z vami!