V študijskem letu 2017/2018 vas Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo UL vabi k vpisu na pet magistrskih študijskih programov druge stopnje:

Predstavitvena brošura 2. stopnja na UL FGG

Vse informacije o študijskih programih 2. stopnje na UL FGG lahko najdete v naši predstavitveni brošuri.

Namesto klasičnega informativnega dne se bomo letos osebno pogovorili in svetovali vsakemu zainteresiranemu za vpis v naše študijske programe.

Prodekan za izobraževalno področje:
doc. dr. Dušan Petrovič
dusan.petrovic@fgg.uni-lj.si

Prodekanja za študentske zadeve:
doc. dr. Alma Zavodnik Lamovšek
alma.zavodnik-lamovsek@fgg.uni-lj.si

Gradbeništvo

Predstojnik oddelka:
izr. prof. dr. Janko Logar
janko.logar@fgg.uni-lj.si

Namestnik predstojnika:
doc. dr. Tomo Cerovšek
tomo.cerovšek@fgg.uni-lj.si

Stavbarstvo

Predstojnik oddelka:
izr. prof. dr. Janko Logar
janko.logar@fgg.uni-lj.si

Koordinator študija:
doc. dr. Mitja Košir
mitja.kosir@fgg.uni-lj.si

Geodezija in geoinformatika

Predstojnik oddelka:
prof. dr. Bojan Stopar
bojan.stopar@fgg.uni-lj.si

Namestnik predstojnika:
doc. dr. Miran Kuhar
miran.kuhar@fgg.uni-lj.si

Vodarstvo in okoljsko inženirstvo

Predstojnik oddelka:
izr. prof. dr. Dušan Žagar
dusan.zagar@fgg.uni-lj.si

Namestnica predstojnika:
doc. dr. Mojca Šraj
mojca.sraj@fgg.uni-lj.si

Prostorsko načrtovanje

Predstojnik oddelka:
prof. dr. Bojan Stopar
bojan.stopar@fgg.uni-lj.si

Prodekanja za študentske zadeve:
doc. dr. Alma Zavodnik Lamovšek
alma.zavodnik-lamovsek@fgg.uni-lj.si

Za splošne infomacije o študijih in vpisu:

Veselimo se pogovora z vami!