prof. dr. Bojan Stopar, univ. dipl. inž. geod.

prof. dr. Bojan Stopar, univ. dipl. inž. geod.

Visokošolski učitelj - redni profesor (pedagoški)

Predmeti