doc. dr. Dušan Petrovič, univ. dipl. inž. el. , inž. geod.

doc. dr. Dušan Petrovič, univ. dipl. inž. el. , inž. geod.

Visokošolski učitelj - docent (pedagoški)

Predmeti