Obisk strokovnjakov z Norveškega Jordskifterett

Na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG), smo 14. in 15. novembra gostili strokovnjake z Norveškega urada za katastrsko-pravno preurejanje zemljišč Akershus in Oslo Jordskifterett. Tako imenovano komasacijsko sodišče (angl. Land...