42. zborovanje gradbenih konstruktorjev Slovenije

42. zborovanje gradbenih konstruktorjev Slovenije

V Rogaški Slatini je 7. in 8. oktobra 2021 potekalo 42. zborovanje gradbenih konstruktorjev Slovenije, ki ga organizira Slovensko društvo gradbenih konstruktorjev Slovenije (SDGK). Udeležence, ki jih je bilo tokrat 220, je ob otvoritvi nagovorila dekanja UL FGG prof. dr. Violeta Bokan Bosiljkov, prof. dr. Tatjana Isaković pa je v uvodnem delu zborovanja kot vabljena predavateljica udeležencem predstavila novo generacijo Evrokod standardov s posebnim poudarkom na standardu Evrokod 8.

Nagovor dekanje UL FGG prof. dr. Violete Bokan Bosiljkov.

Nagovor dekanje UL FGG prof. dr. Violete Bokan Bosiljkov.

prof. dr. Tatjana Isaković

Predavanje prof. dr. Tatjane Isaković.

V okviru programa se je zvrstilo 32 predavanj. UL FGG je bila ob vabljenem predavanju na zborovanju prisotna še s šestimi znanstvenimi in enim strokovnim prispevkom. Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo zelo podpira povezovanje pedagoškega procesa s stroko, zato je omogočila, da so se zborovanja udeležili tudi študentje 2. letnika magistrskega študija Gradbeništva s smeri Gradbene konstrukcije.

42. zborovanje gradbenih konstruktorjev Slovenije

42. zborovanje gradbenih konstruktorjev Slovenije.

Veliko truda v organizacijo zborovanja sta vložila učitelja UL FGG doc. dr. Jože Lopatič (predsednik SDGK) in izr. prof. dr. Primož Može (tajnik SDGK), na pomoč pri izvedbi samega dogodka pa so priskočili tudi študentje UL FGG Katja Arh, Laura Rant, Luka Stare in Urban Vochl, ki so svoje delo opravili vestno in odgovorno.

»Na zborovanju me je pritegnilo ravnotežje med kvalitetno pripravljenimi in zanimivimi strokovnimi in znanstvenimi prispevki. Skozi prispevke sem spoznal, da je poklic inženirja izredno razgiban in strokovno raznolik. V spomin se mi je vtisnil tudi neformalni del druženja, ki sem ga izkoristil za mreženje,« je svoje vtise z zborovanja strnil Đorđe Đukić, študent 2. letnika programa Gradbeništvo, smer Gradbene konstrukcije.