izr. prof. dr. Andrej Kryžanowski, univ. dipl. inž. grad.

izr. prof. dr. Andrej Kryžanowski, univ. dipl. inž. grad.

Visokošolski učitelj - docent (pedagoški)

Predmeti