asist. dr. Daniel Kozelj, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.

asist. dr. Daniel Kozelj, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.

Asistent z doktoratom (R) (pedagoški)

  • organizacijska enota: Vodno gospodarski inštitut
  • telefon: +386 1 4254 052, 201
  • email: daniel.kozelj@fgg.uni-lj.si
  • kabinet: 49 Hajdrihova 28

Predmeti