doc. dr. Nejc Bezak, univ. dipl. inž. grad.

doc. dr. Nejc Bezak, univ. dipl. inž. grad.

Asistent - Asistent z doktoratom (pedagoški)

  • organizacijska enota: Katedra za splošno hidrotehniko
  • telefon: +386 1 4768 685
  • email: nejc.bezak@fgg.uni-lj.si
  • kabinet: 32 Hajdrihova 28 – kabinet
  • govorilne ure: po dogovoru

Predmeti