asist. Klemen Ritlop, mag. inž. geod. geoinf.

asist. Klemen Ritlop, mag. inž. geod. geoinf.

Asistent - Asistent (pedagoški)

  • organizacijska enota: Oddelek za geodezijo
  • telefon: +386 1 47 68 631
  • email: klemen.ritlop@fgg.uni-lj.si
  • kabinet: 607 Jamova 2 – kabinet

Predmeti