doc. dr. Oskar Sterle, univ. dipl. inž. geod.

doc. dr. Oskar Sterle, univ. dipl. inž. geod.

Asistent - Asistent z doktoratom (pedagoški)

  • organizacijska enota: Oddelek za geodezijo
  • telefon: +386 1 4768 603
  • email: oskar.sterle@fgg.uni-lj.si
  • kabinet: 607 A Jamova 2 – kabinet

Predmeti