asist. dr. Oskar Sterle, univ. dipl. inž. geod.

asist. dr. Oskar Sterle, univ. dipl. inž. geod.

Asistent z doktoratom (pedagoški)

Predmeti